JAK DOTACI ZÍSKAT?

Mám zájem o dotace na zateplení, jak je mohu získat?

Jak dotace na zateplení vašeho domu můžete získat a co pro Vás můžeme udělat?

Jak to děláme že máme 100% úspěšnost ve vyřízení dotací?

1. Kontaktujte nás s jakýmkoliv dotazem ohledně dotací. Připravte si stručný seznam věcí, které hodláte v rámci zateplení realizovat

2. Hned vyhodnotíme vaše požadavky a požádáme Vás o podklady.

3. Zašlete nám požadované podklady dle seznamu.

Seznam doporučených podkladů. Zadejte Váš E-mail.

4. Dle zaslaných podkladů Vám vyhotovíme energetický předvýpočet s určením izolačních opatření vyčíslením výše dotace pro jednotlivá opatření a celkový součet výše dotace.

Tento energetický předvýpočet je zárukou toho zdali na dotace dosáhnete nebo ne, případně zdali jsou ve Vašem případě finančně zajímavé. Za tento předvýpočet si účtujeme 5-8tis Kč dle složitosti, velikost a typu domu. (Pozor !!! Cenu předvýpočtu pak následně odečítáme z ceny vyřízení dotace, nic u nás neplatíte navíc !!!)

Předvýpočet pro dotace na zateplení

5. Po odsouhlasení vypočítané dotace a rozsahu izolačních opatření s námi podepíšete smlouvu o vyřízení dotace. (Pozn. podepisujeme s klienty smlouvu jen v případě, že jsme si 100% jisti, že na dotace máte nárok a že Vám budou vyplaceny)

6. Po podpisu smlouvy a úhradě 50% zálohy začínáme pracovat na projektové dokumentaci, energetickém průkazu a posudku, připravujeme všechny podklady pro zdárné podání žádosti.

7. Na základě plné moci, kterou nám udělíte, podáme pečlivě vyplněnou žádost o dotaci se všemi podklady na fond životního prostředí.

8. Následně ve všech záležitostech komunikujeme s pracovníky fondu za Vás až do schválení dotace.

9, Komunikujeme s Vámi a pracovníky fondu až do proplacení dotace na Váš účet. Zde je důležitá Vaše součinnost a také součinnost prováděcích firem, které musejí dodat požadované doklady k realizaci provedených opatření.

Dotace na zateplení Vašeho domu je reálné vyřídit. A my to umíme

Ze zkušeností víme, že pokud si dotace vyřizuje klient sám, nemusí se mu to vždy podařit dotáhnout do proplacení dotace a klient se většinou zamotá do množství požadavků, dokumentů a časových lhůt, které po něm pracovníci fondu vyžadují. Pak vznikají zbytečné fámy a mýty, že dotace na zateplení domu nelze získat a že je to riskantní a drahá záležitost.

Přenechte prosím tuto starost na nás. My Vás nezklameme.
I když nejde vždy vše, jak po másle, my Vaši dotaci na zateplení domu do proplacení vyřídíme, prostě víme jak a uděláme proto maximum.

Jak jsou dotace Nová zelená úsporám rozděleny a jakou výši podpory můžete na jednotlivé opatření získat?

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy včetně vegetačních *, stropu, podlahy
 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • podpora na využití tepla z odpadní vody *

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další.

 B. Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností *

 • dotace na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu zelených střech
 • dotace na využití tepla z odpadní vody

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • na využití tepla z odpadní vody *

Kompletní rekonstrukce RD s dotací Nová zelená úsporám na celou obálku domu. Výše vyřízené a proplacené dotace: 390 000 Kč. Všechovice, okr. Přerov.

PŘED

PO

Zateplení fasády, střechy a výměna oken RD s dotací Nová zelená úsporám. Výše vyřízené a proplacené dotace: 420 000 Kč. Hranice.

PŘED

PO

Zateplení fasády a výměna oken RD s dotací Nová zelená úsporám. Výše vyřízené a proplacené dotace: 250 000 Kč. Skalička, okr. Přerov.

PŘED

PO

Výstavba a zateplení pasivního domu RD s dotací Nová zelená úsporám. Výše vyřízené a proplacené dotace: 350 000 Kč.Valašské Meziříčí

PŘED

PO

Zateplení fasády, střechy a výměna oken BD  s dotací Nová zelená úsporám. Výše vyřízené a proplacené dotace: 425 000 Kč. Praha, Modřany.

PŘED

PO

Zateplení fasády BD s dotací Nová zelená úsporám. Výše vyřízené a proplacené dotace: 200 000 Kč. Praha, Nový Lesík.

PŘED

PO