ÚVOD

Vítejte na stránce Zateplení s dotací.cz, kterou jsem věnoval tématu dotacím pro zateplení rodinných a bytových domů, které lze získat z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Jste-li vlastník rodinného domu nebo žijete v bytovém domě a zvažujete zateplení fasády, střechy, podlah nebo výměnu otvorových prvků na domě, jste na správné adrese.

Informace o dotacích na zateplení domu, jejich vyřízení  a jejich čerpání jsem připravil tak, abyste jim jednoduše rozuměli a mohli se tak rozhodnout, zdali chcete dotace na zateplení Vašeho domu čerpat.

V tématických videích se dozvíte více. Prosím Vás o jejich zhlédnutí. Děkuji. Roman Studený

Co jsou dotace a program Nová zelená úsporám a jak se vyvíjel od roku 2009 – 2014.

Informační video členění dotačního programu Nová zelená úsporám 2014 a o zjednodušení podmínek vyřízení a čerpání dotací na zateplení domu.

Chcete vědět více o dotacích a hledáte pomoc?
Vložte svoje jméno a email do formuláře a získáte přístup k videu,
kde se dozvíte "Jak to vlastě děláme, že máme 100% úspěšnost s vyřízením dotace".

PROJEKTY – POSUDKY

Od spuštění první vlny dotací na zateplení domu v programu Nová zelená úsporám v roce 2009, se jejich vyřizováním, projekcí a energetickými posudky aktivně zabýváme.

Následně řešíme i celkovou realizaci zateplení domu a stavební dozor pro dotace.

Máme pro Vás připravenou nabídku energetického před výpočtu, který určí nutný rozsah izolačních opatření a následnou výši dotace.

Více o před výpočtu se dozvíte v zajímavém videu.

Máte zájem o před výpočet pro určení výše dotace a izolačních opatření?

Vložte svůj email do formuláře a obratem Vám zašleme seznam podkladů, které k předvýpočtu pro dotaci potřebujeme.

DOTACE RODINNÉ DOMY - CO UMÍME ZAŘÍDIT?

Naše společnost se specializuje na tři oblasti dotační podpory Nová zelená úsporám, kde máme 100% úspěšnost u podaných žádostí o dotaci. Naše služby jsou na vysoké úrovni a zákazníkům pomáháme se zajištěním dotace na zateplení od A-Z.

Nabízíme Vám tyto tři dotační produkty:

Vložte prosím své jméno a emai do formuláře. Obratem Vám zašleme ceníky dotačních produktů s rozpisem projekčních a administračních prací.

Zařídíme dotace na zateplení domu:
ZATEPLENÍ OBÁLKY DOMU (oblast podpory A) (fasáda, strop, střecha, podlaha, okna+dveře)
NOVOSTAVBU PASIVNÍHO DOMU (oblast podpory B) (novostavby)
VÝMĚNU ZDROJE VYTÁPĚNÍ (oblast podpory C) (kotel, solární ohřev vody, tepelné čerpadlo)

 1. Dotace můžete uplatnit na dům, který byl postaven a schválen k užívání před 1.7.2007
 2. Dotační opatření mohou být realizována pouze firmami zapsanými v SOD, a z materiálů, které jsou zapsané v SVT seznamu
 3. Je vyloučena svépomocí dodávka prací a materiálů
 4. Žádost lze podat po realizaci, při realizaci, před realizací opatření

Jak získat dotaci na zateplení, kdo je ideální adept?
Na oficiálních stránka www.nzu2013.cz najdete spoustu informací a směrnic, které dotační program upravují a popisují podmínky čerpání dotace. Věřím, že se v tom většina potencionálních žadatelů může velmi těžce orientovat. Proto jsem pro Vás připravil malou osvětu, pro koho je tento program doopravdy určen a a kde Vám můžeme být nápomocni.

Co je dotační program Nová zelená úsporám 2014 pro RODINNÉ DOMY

 • na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora). Oblast podpory A1 - 30% dotace, A2 - 40% dotace, A3 - 55% dotace
 • na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pouze pasivní domy). Oblast podpory B.
 • na efektivní využití zdrojů energie Oblast podpory C:
 1. výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně se zateplením – s oblastí A
 2. výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění v objektu, kde bylo zateplení již dříve realizováno (vlastnosti budovy budou posouzeny dle hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy)
 3. instalace solárního termického systému
 4. instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (pouze v případě se současně prováděným zateplením).

Podporované zdroje tepla: kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solárně-termické systémy pro ohřev vody a přitápění, kondenzační kotle na zemní plyn.

 • na podporu přípravy a zajištění realizace opatření (např. podpora na zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení měření provzdušnosti obálky budovy). Oblast podpory D
 • Žadatelé mají navíc možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za kombinaci vybraných opatření.

 Základní informace o dotacích pro rok 2014:

 • Objem dotačních prostředků pro rok 2014 je 1,9miliardy
 • Určeno pro realizace dotovaných opatření provedených po 1.1.2013
 • Příjem žádostí o dotaci od 1.4.2014 do 31.12.2014 VÝZVA BYLA PRODLOŽENA
 • Realizace opatření musí být dokončena nejdéle do 12 měsíců po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory
 • Příjemce podpory musí zachovat účel užívání předmětu podpory a dodržet podmínky Programu po dobu 10 let ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

Podání žádosti o podporu a realizace opatření:

 • Příjem žádostí nebude průběžný.
 • V programu Nová zelená úsporám budou postupně vyhlašovány časově omezené výzvy, které budou jasně specifikovat, na jakou oblast bude aktuálně možné podávat žádosti o dotace. Požádat o dotaci bude možné prostřednictvím elektronické žádosti, případně také přímo na krajských pracovištích SFŽP ČR.
 • Příjem žádostí pro rok 2014 v rámci 2. výzvy bude zahájen v dubnu 2014, první prostředky budou vyplaceny koncem roku 2014.
 • Podat žádost je možné jak před začátkem realizace opatření, tak v jejím průběhu či po dokončení.

REALIZACE ZATEPLENÍ S DOTACÍ

Podívejte se na naše reference zateplených domů, kde jsme zajišťovali dotace na zateplení z programu Nová zelená úsporám.

Jsme odborný dodavatel zateplovacích prací:

KONTAKT

ZOFI fasády s.r.o.

Horní Újezd 147, 753 53

IČ: 277 61 258

Info linka: 800 46 46 46